Grup Bilgileri

  • Motorcoach Grup Tur Paketleri Southeastern Ontario'ya
  • Ö?renci Grubu Paketleri
  • Avrupa Serisi Gruplar ve FIT- (özel hacim fiyatlar?na uygundur)
  • Konferanslar ve Toplant?lar
  • Dü?ünler • Reunions, Özel Etkinlikler, Ziyafetler / Al?c?lar ve Di?er Grup Sorular?

The Colonial Resort & Spa, 1976'dan beri 1000 Adalar Do?u Ontario'da Gruplara ev sahipli?i yap?yor! Aralar?ndan seçim yapabilece?iniz çok çe?itli turlar ve paketlerimiz var - herkes için küçük bir ?ey! ?htiyaçlar?n?za uygun bir paketimiz yoksa, yaln?zca grubunuz için bir paketi özelle?tirmekten memnuniyet duyar?z!

Grup Paketlerimiz hakk?nda daha fazla bilgi için lütfen bize bir telefon aç?n Ücretsiz 1-800-267-9497. Dostumuz, bilgili personelimiz gruplar?n?z?n ihtiyaçlar?n? tart??maktan mutluluk duyacakt?r!
Not: Talebinizde ödemeyle ilgili veya kişisel başka bilgiler paylaşmayın