YER'?N KONUTU VE SPA ADRES?
780 King Street West
Ontario, Gananoque
Kanada
K7G 2H5
ONTARIO'DAN
Otoban 401'den 645 numaral? ç?k??a ç?k?n. ?kinci trafik ???klar? setine Stone Caddesinde (Karayolu 32) gidin. Trafik ???klar?nda soldan bir Bank of Montreal ve Toronto Dominion Bank olacak. King Street üzerine sa?a dönün ve West'i yakla??k bir mil takip edin. Colonial Resort sa? taraf?n?zda olacak. King Street West'i gezerken, Konfederasyon Park? ve yerel Ticaret Odas? taraf?ndan bir köprü üzerinden geçileceksiniz, o zaman King Street'te sa?a dönün ve sa?a do?ru ilerleyin! ABD'den
1000 Adalar Uluslararas? Köprüsü'nün her iki alan? boyunca Interstate 81 üzerinde Kuzey'e devam edin. Highway 401 West'i 645'ten ç?k?n. Stone Street'de (Otoban 32) Güney trafik ???klar?n?n ikinci kümesine gidin. Trafik ???klar?nda soldan bir Bank of Montreal ve Toronto Dominion Bank olacak. King Street üzerine sa?a dönün ve West'i yakla??k bir mil takip edin. Colonial Resort sa? taraf?n?zda olacak. King Street West'i gezerken, Konfederasyon Park? ve yerel Ticaret Odas? taraf?ndan bir köprü üzerinden geçileceksiniz, o zaman King Street'te sa?a dönün ve sa?a do?ru ilerleyin!