Ang Colonial Resort ay bahagyang naka-access sa wheelchair. Ang mga sumusunod na lugar ay mapupuntahan: 3 magdamag na mga guest room, ang aming mga dining room, meeting room at washrooms. Para sa mas detalyadong impormasyon, mangyaring tawagan kami nang walang bayad sa 1-800-267-9497! Ipaalam sa amin kung ano ang magagawa namin upang maging komportable ang iyong pananatili!