Välkommen till Colonial Resort Sensations Spa! Registrerade gäster är välkomna att använda anläggningens faciliteter utan kostnad. Vi välkomnar också lokala invånare som kanske vill köpa poolmedlemskap. Medlemskapssatser anges nedan. Vi är glada att erbjuda antingen 30 minuter eller 1 timmars avslappningsmassage med aromaterapi för individer eller par. Våra massage terapeuter är INTE registrerade. Spa-tjänster måste reserveras i förväg. Kontakta oss för mer information och priser. Vårt gratisnummer är 1-800-267-9497 eller direkt på 613-382-3226.

> Eller klicka här för att ladda ner vår Spa Services & Rates broschyr.