Colonial Resort je delno dostopen invalidskim vozi?kom. Dostopna so naslednja obmo?ja: 3 sobe za no?itev, naše jedilnice, sejne sobe in sanitarije. Za podrobnejše informacije pokli?ite nas brezpla?no na 1-800-267-9497! Sporo?ite nam, kaj lahko storimo, da bo vaše po?utje udobno!