Sezónne pracovné príležitosti

Posla? životopis s odkazmi na, Colonial Resort & Spa
Attn: pani Jean Cutcliffe
780 King Street West Gananoque, Ontario Kanada K7G 2H5
E-mail: jobs@1000islandtours.com

Dátumy za?iatku / konca sú všeobecne od polovice apríla do 31. októbra. K dispozícii sú plné aj ?iasto?né pracovné príležitosti pre všetky pozície, pokia? nie je uvedené inak. Potrebujeme ?udí, ktorí môžu pracova? v celej sezóne, a to nielen v letných mesiacoch. Ak ste energický tímový hrá? a radi pracujete s ?u?mi, radi by sme vás po?uli! Máme záujem aj o ?udí, ktorí by sa chceli vráti? na svoje pozície viac ako jednu sezónu. Pozrite si PDF nižšie o dostupných možnostiach zamestnania pre sezónu 2017. Niektoré mzdové sadzby závisia od kvalifikácie / skúseností a budú sa diskutova? po?as rozhovoru.