• IMG_7303-1256px.jpg
  • IMG_7622-1236px.jpg

O Colonial Resort & Spa

Hotel Colonial Resort & Spa je sezónny objekt (vo všeobecnosti otvorený koncom apríla až do konca októbra). Naším dátumom uzávierky na tento rok bude nede?a 23. októbra 2016. Tešíme sa na to, že vᚠpobyt na 1000 ostrovov pred týmto ?asom! Ak chcete vidie? stredisko pred príchodom, prosím, postupujte pod?a našej novej virtuálnej prehliadky! Táto nehnute?nos? sa nachádza na 10 upravených hektárov v malebnom meste Gananoque v srdci kanadských 1000 ostrovov. Špecializujeme sa na motocyklové skupiny, konferencie a stretnutia a stretnutia okrem toho, že sme rodinným dovolenkovým centrom ponúkajúcim 1000 ostrovných letov, ktoré zah??ajú ve?ere, ra?ajky, rôzne atrakcie v okolí a kúpe?né služby. The Colonial Resort & Spa sa nachádza v blízkosti mnohých atrakcií v okolí, vrátane plavby lo?ou, divadla, rybolovu, jazdy na kajaku, jazdy na vrtu?níku, turistických chodníkov, historických pamiatok, vinárstva, kasína a ?alšie! Nechajte nᚠpersonál na recepcii pomôc? naplánova? dovolenku na 1000 ostrovov! Máme 54 pohodlných, nefaj?iarskych noc?ahov - všetko v prízemí pre ?ahkú dostupnos?. Medzi naše zariadenia patrí reštaurácia (otvorená pre skupinové jedlá), Harp & Heather Pub, Indoor Recreation (krytý vyhrievaný bazén, vírivka, parný kúpe? a sauna), Sensations Spa Services, outdoorové aktivity (vonkajší bazén, tenis, Shuffleboard, Bocce Ball), Zasadacie miestnosti a Wishing Well Patio. Máme nie?o, ?o by vyhovovalo všetkým! Podrobnejšie informácie a fotografie strediska nájdete na príslušnom bo?nom odkazu. V hoteli Colonial Resort & Spa sme pre viac ako štvr? storo?ia hostite?ské balí?ky Motorcoach Group all inclusive na 1000 ostrovov! Ako licencovaný prevádzkovate? zájazdu a prevádzkovate? hotela sme schopní poskytnú? pre zákazníkov jeden nákup! Sme radi, že vašim skupinám ponúkame najkvalitnejší produkt za najvýhodnejšie ceny v spojení s skuto?nou pohostinnos?ou 1000 ostrovov, pre ktorú sú naši zamestnanci poznamenaní!