ADRESA COLONIAL RESORT & SPA
780 King Street West
Gananoque, Ontario
Kanada
K7G 2H5
Z ONTARIO
Vezmite výjazd 645 z hlavnej cesty 401. Cho?te na juh na Stone Street (Highway 32) na druhú sériu semaforov. Na semafore bude na ?avej strane banka Montreal a Toronto Dominion Bank. Odbo?te vpravo na King Street a pokra?ujte po nej západne asi jednu mí?u. Resort Colonial sa bude nachádza? na pravej strane. Po?as jazdy pozd?ž ulice King Street West prejdete mostom cez Confederation Park a miestnu obchodnú komoru, potom sa v krá?ovskej ulici vpravo odbo?íte doprava, držte sa doprava! Z USA
Pokra?ujte na sever na Interstate 81 cez obidva okná 1000 International Islands Bridge. Take Highway 401 West na Exit 645. Cho?te na juh na Stone Street (Highway 32) na druhú sadu semaforov. Na semafore bude na ?avej strane banka Montreal a Toronto Dominion Bank. Odbo?te vpravo na King Street a pokra?ujte po nej západne asi jednu mí?u. Resort Colonial sa bude nachádza? na pravej strane. Po?as jazdy pozd?ž ulice King Street West prejdete mostom cez Confederation Park a miestnu obchodnú komoru, potom sa v krá?ovskej ulici vpravo odbo?íte doprava, držte sa doprava!