Oportunități de angajare sezoniere

Trimite?i CV-uri cu referin?e la, Colonial Resort & Spa
Attn: Doamna Jean Cutcliffe
780 King Street West Gananoque, Ontario Canada K7G 2H5
Email: jobs@1000islandtours.com

Datele de începere / de sfâr?it sunt în general de la mijlocul lunii aprilie pân? la 31 octombrie. Exist? oportunit??i complete ?i part-time pentru toate pozi?iile, dac? nu se specific? altfel. Avem nevoie de oameni care pot lucra întregul sezon, nu doar lunile de var?. Dac? sunte?i un juc?tor de echip? energic ?i bucura?i-v? de lucru cu oameni, atunci am dori s? auzim de la tine! Suntem, de asemenea, interesa?i de oameni care ar dori s? se întoarc? la posturile lor pentru mai mult de un sezon. Vede?i PDF-ul de mai jos pentru oportunit??ile de angajare disponibile pentru sezonul 2017. Unele rate ale salariilor depind de calific?ri / experien?? ?i vor fi discutate în timpul unui interviu.