• 26620
  • 26621

Jadalnia i bar

W cen? noclegu wliczone jest ?niadanie kontynentalne w pokoju. Nasza jadalnia nie jest otwarta na posi?ki z karty. W Gananoque znajduje si? kilka restauracji, które mo?na z przyjemno?ci? porozmawia? z tymi osobami podczas zameldowania. Go?cie mog? wybra? si? na jeden z 1000 pakietów wypadowych na wyspy, które zawieraj? ?niadanie kontynentalne i kolacje, podczas pobytu w Pakiecie Wycieczkowym. Na obiady oferujemy kupony dla ró?nych lokalnych restauracji, dzi?ki czemu mo?na do?wiadczy? tego miasta podczas pobytu!

Nasza jadalnia jest czynna tylko w przypadku zorganizowanych posi?ków grupowych. Nasze jadalnie wyposa?one s? w przytulny kominek i mog? pomie?ci? 200 osób, w przybli?eniu 4 grupy autokarów !! Ka?dego dnia oferujemy trzy posi?ki dla grup, pocz?wszy od stylu bufetu, a? po kompletn? obs?ug? stolików. Grupy mog? cieszy? si? posi?kiem typu bar-b-que na naszym Wishing Well Patio!

Przed kolacj? zapraszamy na relaks w barze Library, który mie?ci si? w s?siedztwie pokoju kolonialnego. Wieczorem zapraszamy na drinka do pubu lub zrelaksowa? si? w naszym krytym ogrodzie z ch?odnym drinkiem! Mamy kilka rozrywek na ?ywo w niektórych wieczorach, poprosi? w recepcji o wi?cej szczegó?ów!

Zapraszamy do skorzystania z naszego biura sprzeda?y grupowej: 1-800-267-9497, aby omówi? menu grupowe!