Witamy w o?rodku Sensations Colonial Resort's Sensations! Go?cie zarejestrowani mog? bezp?atnie korzysta? z udogodnie? o?rodka. Witamy równie? lokalnych mieszka?ców, którzy mog? chcie? naby? cz?onkostwo w basenie. Stawki cz?onkostwa s? wymienione poni?ej. Z przyjemno?ci? oferujemy 30 minutowy lub 1-godzinny masa? relaksacyjny z aromaterapi? dla osób lub par. Nasi masa?y?ci nie s? zarejestrowani. Us?ugi Spa musz? by? zarezerwowane z wyprzedzeniem. Skontaktuj si? z nami, aby uzyska? wi?cej informacji i stawek. Nasz bezp?atny numer to 1-800-267-9497 lub bezpo?rednio pod numerem 613-382-3226.

> Lub kliknij tutaj, aby pobra? broszur? Spa Services & Rates.