COLONIAL RESORT & SPA ADRES
780 King Street West
Gananoque, Ontario
Kanada
K7G 2H5
OD ONTARIO
Zjed? na autostrad? nr 645: zjed? na po?udnie do Stone Street (autostrada nr 32) do drugiego zestawu sygnalizacji ?wietlnej. Na ?wiat?ach b?dzie po lewej stronie Bank of Montreal i Toronto Dominion Bank. Skr?? w prawo na King Street i id? za nim na zachód przez oko?o jedn? mil?. O?rodek Colonial znajduje si? po prawej stronie. Podczas jazdy po King Street West, przejdziesz przez most przez Confederation Park i lokaln? Izb? Handlow?, a nast?pnie w prawo w King Street, trzymaj si? prawej! Z USA
Kontynuuj na pó?noc na autostradzie mi?dzystanowej nr 81 na obu biegunach Mi?dzynarodowego Mostu 1000 Wyspy. We? autostrad? 401 West na exit 645. Przejd? na po?udnie na Stone Street (Highway 32) do drugiego zestawu ?wiat?ach. Na ?wiat?ach b?dzie po lewej stronie Bank of Montreal i Toronto Dominion Bank. Skr?? w prawo na King Street i id? za nim na zachód przez oko?o jedn? mil?. O?rodek Colonial znajduje si? po prawej stronie. Podczas jazdy po King Street West, przejdziesz przez most przez Confederation Park i lokaln? Izb? Handlow?, a nast?pnie w prawo w King Street, trzymaj si? prawej!