• IMG_7303-1256px.jpg
  • IMG_7622-1236px.jpg

O Colonial Resort & Spa

Colonial Resort & Spa to obiekt sezonowy (zazwyczaj otwarty pod koniec kwietnia do ko?ca pa?dziernika). Naszym ko?cowym terminem na ten rok b?dzie niedziela 23 pa?dziernika 2016 roku. Cieszemy si? z tego, ?e przedtem uda nam si? zorganizowa? pobyt na 1000 wyspach! Je?li chcesz zobaczy? o?rodek przed przyjazdem, prosz? ?ledzi? nasz? now? wirtualn? wycieczk?! Nieruchomo?? znajduje si? na 10 pi?knych akrów w osobliwym mie?cie Gananoque, w sercu Kanadyjskich 1000 wysp. Specjalizujemy si? w grupach motocyklowych, konferencjach i spotkaniach, a tak?e zjednoczymy si? poza o?rodkiem wypoczynku rodzinnego, oferuj?cym 1000 wyspowych pakietów wypoczynkowych, które obejmuj? obiad, ?niadanie, ró?ne atrakcje w okolicy i us?ugi spa. Colonial Resort & Spa znajduje si? w pobli?u wielu atrakcji, takich jak rejsy statkiem, teatr, w?dkowanie, sp?ywy kajakowe, przeja?d?ki helikopterem, szlaki turystyczne, zabytki, winiarnie, kasyno i wiele wi?cej! Niech nasi pracownicy recepcji pomog? Ci zaplanowa? wakacje w 1000 wyspach. Mamy 54 komfortowe pokoje dla osób niepal?cych - wszystkie na poziomie gruntu u?atwiaj?ce dost?p. W naszej ofercie znajduje si? restauracja (otwarta na zorganizowane posi?ki grupowe), Harp & Heather Pub, kryty kryty basen (kryty basen z podgrzewan? wod?, wanna z hydromasa?em, ?a?nia parowa i sauna), Sensations Spa Services, Outdoor Recreation (odkryty basen, tenis, podkowy, shuffleboard, bocce ball), zaplecze konferencyjnego i dobrze wygl?daj?ce patio. Mamy co? dla ka?dego! Aby uzyska? bardziej szczegó?owe informacje i zdj?cia o?rodka, kliknij odpowiedni link na stronie.A Colonial Resort & Spa, ju? od ponad ?wierciwiego roku odbywamy turnieje grupowe Motorcoach Group Tour na 1000 wysp. Jako licencjonowany Operator Turystyczny i Operator Hotelu jeste?my w stanie zapewni? Pa?stwu przestarza?e zakupy dla Twoich grup! Z przyjemno?ci? informujemy Wasze grupy o najlepszej jako?ci produkcie w najlepszych cenach w po??czeniu z prawdziw? go?cinno?ci? z 1000 wysp, na co zapraszamy naszych pracowników!