COLONIAL RESORT & SPA ADRESE
780 King Street West
Gananoque, Ontario
Kan?da
K7G 2H5
NO ONTARIO
Izbrauktu no 645 no Highway 401. Iet uz dienvidiem no Stone Street (32. automa?istr?le) uz otro luksoforu komplektu. Lidostu tuvum? kreisaj? pus? b?s Monre?las Banka un Toronto Dominion Bank. Pagriezieties pa labi uz King Street un sekojiet Rietumiem apm?ram vienu j?dzi. Colonial Resort atrodas labaj? pus?. Braucot pa King Street West, j?s p?rcelsit tiltu, izmantojot Konfeder?cijas parku un viet?jo tirdzniec?bas pal?tu, p?c tam turiet taisn?gu labo k?rtu King Street iel?! NO ASV
Turpiniet zieme?rietumu starppils?tu 81 ab?s pus?s no 1000 salu starptautisk? tilta. Uz?emiet Highway 401 West, lai izietu no 645. Doties uz dienvidiem no Stone Street (32 automa?istr?le) uz otro luksoforu komplektu. Lidostu tuvum? kreisaj? pus? b?s Monre?las Banka un Toronto Dominion Bank. Pagriezieties pa labi uz King Street un sekojiet Rietumiem apm?ram vienu j?dzi. Colonial Resort atrodas labaj? pus?. Braucot pa King Street West, j?s p?rcelsit tiltu, izmantojot Konfeder?cijas parku un viet?jo tirdzniec?bas pal?tu, p?c tam turiet taisn?gu labo k?rtu King Street iel?!