"Colonial Resort" yra dalinai prieinamas ne?gali?j? vežim?liais. Galimos tokios vietos: 3 nakvyn?s kambariai, m?s? valgyklos, konferencij? sal?s ir tualetai. D?l išsamesn?s informacijos kreipkit?s nemokamu telefonu 1-800-267-9497! Leiskite mums žinoti, k? mes galime padaryti, kad j?s? viešnag? b?t? patogi!