Kolonijinis SPA & SPA ADRESAS
780 King Street West
Gananoque, Ontarijas
Kanada
K7G 2H5
FROM ONTARIO
Išvažiuokite iš 645 iš 401 greitkelio. Eikite ? pietus nuo Stone Street (32 greitkelio) prie antrojo šviesoforo komplekto. Lengvieji žiburiai bus kair?je Monrealio banko ir Toronto Dominiono banko. Pasukite dešin?n ? King Street ir eikite ? Vakarus apie vien? myli?. Kolonijinis kurortas bus dešin?je pus?je. Važiuodamas per "King Street West", per Konfederacijos parko ir vietos prekybos r?m? pereisite per tilt?, tada pasieksite ? dešin? pasukti ? King Street gatv?. iš JAV
T?skite šiaur? ? "Interstate 81" per abi 1000 sal? tarptautinio tilto zonas. Paimkite 401 ? vakarus nuo Highway 401 iki Exit 645. Eikite ? pietus nuo Stone Street (32 magistral?s) ? antr?j? šviesofor? komplekt?. Lengvieji žiburiai bus kair?je Monrealio banko ir Toronto Dominiono banko. Pasukite dešin?n ? King Street ir eikite ? Vakarus apie vien? myli?. Kolonijinis kurortas bus dešin?je pus?je. Važiuodamas per "King Street West", per Konfederacijos parko ir vietos prekybos r?m? pereisite per tilt?, tada pasieksite ? dešin? pasukti ? King Street gatv?.