COLONIAL RESORT & SPA ADRESA
780 King Street West
Gananoque, Ontario
Kanada
K7G 2H5
FROM ONTARIO
Idite na izlaz 645 s autoceste 401. Idite na jug na Stone Streetu (Autocesta 32) do drugog skupa saobra?aja. Na semaforu, na lijevoj strani ?e biti banka u Montrealu i Toronto Dominion Bank. Skrenite desno u King Street i slijedite ga zapadno oko jedne milje. Colonial Resort ?e biti na vašoj desnoj strani. Dok vozite uz ulicu King Street West, prije?i ?ete most preko Konfederacijskog parka i lokalne gospodarske komore, a zatim se u King Streetu nalazi oštar desni krug, držite se desno! IZ SADA
Nastavite na sjeveru na me?udržavnoj autocesti 81 u oba kraja 1000 otoka Me?unarodnog mosta. Idite na autocestu 401 West do izlaza 645. Idite na jug na kamenoj ulici (Autocesta 32) do drugog skupa semafora. Na semaforu, na lijevoj strani ?e biti banka u Montrealu i Toronto Dominion Bank. Skrenite desno u King Street i slijedite ga zapadno oko jedne milje. Colonial Resort ?e biti na vašoj desnoj strani. Dok vozite uz ulicu King Street West, prije?i ?ete most preko Konfederacijskog parka i lokalne gospodarske komore, a zatim se u King Streetu nalazi oštar desni krug, držite se desno!