Vítejte na Sensations Spa v Colonial Resort! Registrovaní hosté mohou využívat za?ízení resortu zdarma. Vítáme také místní obyvatele, kte?í cht?jí koupit ?lenství v bazénu. Míry ?lenství jsou uvedeny níže. Jsme rádi, že nabízíme bu? 30 minut nebo 1 hodinu relaxa?ní masáže s aromaterapií pro jednotlivce nebo páry. Naši masážní terapeuti nejsou zaregistrováni. Láze?ské služby musí být rezervovány p?edem. Kontaktujte nás pro více informací a ceny. Naše bezplatné ?íslo je 1-800-267-9497 nebo p?ímo na ?ísle 613-382-3226.

> Nebo klepnutím sem si stáhnete naši brožuru o láze?ských službách a sazbách.