Sezónní pracovní příležitosti

Pošlete životopisy s odkazy na, Colonial Resort & Spa
Na: paní Jean Cutcliffe
780 King Street West Gananoque, Ontario Kanada K7G 2H5
Email: jobs@1000islandtours.com

Po?áte?ní / kone?né termíny jsou obecn? od poloviny dubna do 31. ?íjna. K dispozici jsou plné i ?áste?né p?íležitosti pro všechny pozice, pokud není uvedeno jinak. Pot?ebujeme lidi, kte?í mohou pracovat v celé sezón?, a to nejen v letních m?sících. Pokud jste energický týmový tým a rádi pracujete s lidmi, rádi bychom vás slyšeli! Máme také zájem o lidi, kte?í se možná cht?jí vrátit na své pozice více než jednu sezónu. Podívejte se do níže uvedeného PDF o dostupných p?íležitostech pro zam?stnání pro sezónu 2017. N?které mzdové sazby závisí na kvalifikaci / zkušenostech a budou se diskutovat b?hem rozhovoru.