• IMG_7303-1256px.jpg
  • IMG_7622-1236px.jpg

O Colonial Resort & Spa

The Colonial Resort & Spa je sezónní nemovitost (zpravidla otev?ená koncem dubna do konce ?íjna). Naše uzáv?rka pro letošní rok bude ned?le 23. ?íjna 2016. T?šíme se na to, že p?ed tím, než jste se dostali na 1000 ostrov?, se uspokojíme! Pokud byste cht?li navštívit toto st?edisko p?ed p?íjezdem, následujte naši novou virtuální prohlídku! Tato nemovitost se nachází na 10 upravených akrech v malebném m?st? Gananoque v srdci Kanadských 1000 ostrov?. Specializujeme se na motorcoach skupiny, konference a setkání, a setkání krom? toho, že je rodinné prázdninové centrum nabízející 1000 ostrov? Getaway balí?ky, které zahrnují ve?e?e, snídan?, r?zné oblasti atrakcí a láze?ské služby. The Colonial Resort & Spa se nachází v blízkosti mnoha turistických atrakcí v okolí, v?etn? plavidel lodí, divadla, ryba?ení, jízda na kajaku, jízdy na vrtulníku, turistických tras, historických památek, vinic, kasina a další! Nechte nᚠpersonál recepce pomoct plánovat dovolenou 1000 ostrov?! Máme 54 komfortních, neku?áckých noclehárny - vše v p?ízemí pro snadnou dostupnost. Mezi naše za?ízení pat?í restaurace (otev?ená pro p?edem dohodnuté skupiny jídel), Harp & Heather Pub, Indoor Recreation (krytý vyh?ívaný bazén, ví?ivka, parní láze? a sauna), Sensations Spa Services, Outdoor Recreation (venkovní bazén, tenis, shuffleboard, bocce ball), konferen?ní prostory a Wishing Well Patio. Máme n?co, co by vyhovovalo všem! Podrobn?jší informace a fotografie resortu získáte kliknutím na p?íslušný odkaz. Na Colonial Resort & Spa jsme na více než 1000-ti ostrovních ostrovech po více než ?tvrtin? století provozovali balí?ky All-inclusive Motorcoach Group Tour. Jako licencovaný provozovatel zájezdu a hotelový operátor jsme schopni poskytnout jednomu zastávce pro vaše skupiny! Jsme pot?šeni, že poskytneme vašim skupinám nejkvalitn?jší produkt za nejvýhodn?jší ceny ve spojení s originální pohostinností 1000 ostrov?, pro kterou je nᚠzam?stnanec známý!